Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Τεχνολογίας Τροφίμων

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Τεχνολογίας Τροφίμων ιδρύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2007 στο Πανεπιστήμιο του Novi Sad. Αναπτύχθηκε από το επιστημονικό τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας και αποτελείται από 5 ινστιτούτα, εργαστήρια και άλλες οργανωτικές μονάδες. Η βασική δραστηριότητα του τμήματος συγκεντρώνεται στην επιστημονική και εργαστηριακή έρευνα, που αφορά την ποιότητα, την τεχνολογία και την ασφάλεια των τροφίμων με πάνω από 500 μεθόδους ελέγχου. Ιδιαίτερα στον τομέα της ανάπτυξης τεχνολογιών και υλικών στην τροφική παραγωγή για ζώα, των ζωικών και των φυτικών προϊόντων. Το προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένο στους τομείς των σιτιρών, του αλευριού, της ζάχαρης, των λαχανικών, των φρούτων, του κρέατος, αλλά και της τροφής των ζώων.

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

104

Συνολικός Αριθμός Επιστημονικού &

Ερευνητικού Προσωπικού

45

Διοικητικό & Λοιπό Προσωπικό

59

Επιστημονικοί Τίτλοι

18

Επιστημονικοί Σύμβουλοι

1

Επιστημονικοί Συνεργάτες (senior)

8

Επιστημονικοί Συνεργάτες

9

Ερευνητικοί Τίτλοι

27

Ερευνητές

23

Ερευνητές (junior)

4