Τίτλοι Σεμιναρίων

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Στρατηγική Πωλήσεων σε Περίοδο Κρίσης

 

6 ώρες

100 Ευρώ

Νέες Τεχνολογίες και νέες ευκαιρίες

 

12 ώρες

180 Ευρώ

Η αγορά του διαδικτύου ευκαιρία ή απειλή για τις ΜΜΕ

 

6 ώρες

100 Ευρώ

Α.Μ.Ε.Α. και νέες τεχνολογίες

 

12 ώρες

180 Ευρώ

Η εκπαίδευση του προσωπικού ως μέσω ενίσχυσης τις ανταγωνιστικός των επιχειρήσεων

 

6 ώρες

100 Ευρώ

Στρατηγική των επιχειρήσεων μέσα στην οικονομική κρίση- Δυνατότητες ανάπτυξης-Ευκαιρίες μέσα στη Κρίση

 

12 ώρες

180 Ευρώ

Πρακτικός Οδηγός Διαχείρισης και Μετάβασης Καριέρας για στελέχη εντός και εκτός αγοράς εργασίας σε Περίοδο Κρίσης (συνοπτικό)

10 ώρες

100 Ευρώ

Πρακτικός Οδηγός Διαχείρισης και Μετάβασης Καριέρας για στελέχη εντός και εκτός αγοράς εργασίας σε Περίοδο Κρίσης (πλήρες)

120 ώρες / 2,5 μήνες

400 Ευρώ

Ανάπτυξη Business Plan- Μεθοδολογία και εφαρμογές Ευκαιρίες επιχειρησιακού σχεδιασμού μέσα στην οικονομική Κρίση

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Οργάνωση και διοίκηση Τουριστικής Επιχείρησης

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Νέες Τεχνολογίες και ευκαιρίες εργασίας

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Τεχνικές πωλήσεων - Ο ρόλος του πωλητή στη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Σπουδές και αγορά εργασίας-Σύνταξη βιογραφικού-Ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Τουρισμός και Αθλητισμός τομείς ανάπτυξης για την Ελλάδα-Ευκαιρίες εργασίας μέσα στην οικονομική κρίση.

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Σπουδές στο εξωτερικό κριτήρια επιλογής προπτυχιακού μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Προγράμματα επιδότησης-Ευκαιρίες για νέους επιχειρηματίες

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Οργάνωση και διοίκηση Αθλητικής εγκατάστασης- Αθλητικά γεγονότα

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού-Ευκαιρίες εργασίας

 

4 ώρες

40 Ευρώ

Χρηματιστήριο και ευκαιρίες εργασίας

Το παρόν σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιώς- ενημερωθείτε από τη γραμματεία μας

 

Σε όλα τα σεμινάρια παρέχεται έκπτωση σε φοιτητές και σε ανέργους.