Σχολή Θετικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η σχολή Θετικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1969 στο Novi Sad. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, φοίτησαν 6.016 φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 5 τμήματα:

  1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
  2. ΦΥΣΙΚΗ
  3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
  4. ΧΗΜΕΙΑ
  5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

6.016

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

38

Προπτυχιακό (Bachelor)

5.215

Προπτυχιακό (Bachelor)

12

Μεταπτυχιακό (Master)

671

Εφαρμοσμένο Προπτυχιακό (Bachelor Applied)

1

Διδακτορικό (Doctoral)

130

Ολοκληρωμένες Σπουδές

1

 

 

Μεταπτυχιακό (Master)

13

 

 

Διδακτορικό (Doctoral)

11

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

565

Διδακτικό Προσωπικό

252

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

383

Καθηγητές

126

Υπαλληλικό Προσωπικό

69

Aναπληρωτές Καθηγητές

39

Βοηθοί

69

Επίκουροι Καθηγητές

77

Προσωπικό Έρευνας

62

Επιμελητές (senior)

3

Ερευνητές

43

Επιμελητές

6

Ερευνητές (junior)

19

Εφαρμοσμένοι Καθηγητές

1

 

 

Μη Διδακτικό Προσωπικό

182