Σχολή Τεχνολογίας

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η σχολή Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1959 και εδρεύει στο Novi Sad. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, φοίτησαν 1.010 φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 8 τμήματα:

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
  2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
  3. ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ)
  5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  6. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
  7. ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ
  8. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ     


 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

1.010

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

15

Προπτυχιακό (Bachelor)

914

Προπτυχιακό (Bachelor)

5

Μεταπτυχιακό (Master)

41

Μεταπτυχιακό (Master)

5

Διδακτορικό (Doctoral)

55

Διδακτορικό (Doctoral)

5

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

265

Διδακτικό Προσωπικό

72

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

183

Καθηγητές

44

Υπαλληλικό Προσωπικό

21

Aναπληρωτές Καθηγητές

13

Βοηθοί

21

Επίκουροι Καθηγητές

14

Προσωπικό Έρευνας

90

Επιμελητές

1

Ερευνητές

70

Μη Διδακτικό Προσωπικό

82

Ερευνητές (junior)

18

 

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

2