Σχολή Τεχνικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η σχολή Τεχνικών Επιστήμων ιδρύθηκε το 1960 και βρίσκεται στο Novi Sad. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, φοίτησαν 10.568 φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 13 τμήματα:

 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΟ
 5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 6. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 8. ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ
 9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 10. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 11. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 13. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

10.568

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

61

Προπτυχιακό (Bachelor)

8.924

Προπτυχιακό (Bachelor)

19

Μεταπτυχιακό (Master)

1.210

Εφαρμοσμένο Προπτυχιακό (Bachelor Applied)

2

Specialist

66

Μεταπτυχιακό (Master)

24

Διδακτορικό (Doctoral)

368

Specialist

4

 

 

Διδακτορικό (Doctoral)

12

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

971

Διδακτικό Προσωπικό

352

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

731

Καθηγητές

144

Υπαλληλικό Προσωπικό

359

Aναπληρωτές Καθηγητές

83

Συνεργάτες Διδασκαλίας

54

Επίκουροι Καθηγητές

111

Βοηθοί

245

Επιμελητές (senior)

1

Λέκτορες (senior)

60

Επιμελητές

6

Προσωπικό Έρευνας

20

Εφαρμοσμένοι Επιμελητές

7

Ερευνητές

8

Μη Διδακτικό Προσωπικό

240

Ερευνητές (junior)

12