Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-SUBOTICA

Η σχολή Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1974. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, φοίτησαν 645 φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 6 τμήματα:

  1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
  2. ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ
  4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  6. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

645

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

5

Προπτυχιακό (Bachelor)

560

Προπτυχιακό (Bachelor)

2

Μεταπτυχιακό (Master)

78

Μεταπτυχιακό (Master)

2

Διδακτορικό (Doctoral)

7

Διδακτορικό (Doctoral)

1

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

66

Διδακτικό Προσωπικό

25

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

46

Καθηγητές

6

Υπαλληλικό Προσωπικό

21

Aναπληρωτές Καθηγητές

7

Συνεργάτες Διδασκαλίας

3

Επίκουροι Καθηγητές

10

Βοηθοί

18

Επιμελητές (senior)

1

 

 

Επιμελητές

1

 

 

Μη Διδακτικό Προσωπικό

20