Σχολή Οικονομικών

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - SUBOTICA

Η σχολή Οικονομικών ιδρύθηκε το 1960 στη Σουμπότικα. Το ακαδημαϊκό έτος 1977/1978 δημιουργήθηκε ένα μόνιμο παράρτημα στο Novi Sad, που προοριζόταν για τους φοιτητές που ζούσαν στην περιοχή. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011 φοίτησαν 5.860 φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 6 τμήματα:

  1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-AGRO BUSINESS
  2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-BUSINESS
  3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
  4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΤΗΣΕΩΝ
  5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  6. MARKETING-ΕΜΠΟΡΙΟ-LOGISTICS

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

5.860

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

21

Προπτυχιακό (Bachelor)

4.734

Προπτυχιακό (Bachelor)

9

Μεταπτυχιακό (Master)

1.027

Μεταπτυχιακό (Master)

9

Διδακτορικό (Doctoral)

99

Διδακτορικό (Doctoral)

3

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

201

Διδακτικό Προσωπικό

73

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

120

Καθηγητές

40

Υπαλληλικό Προσωπικό

128

Aναπληρωτές Καθηγητές

12

Συνεργάτες Διαδασκαλίας

17

Επίκουροι Καθηγητές

14

Βοηθοί

87

Επιμελητές (senior)

2

Προσωπικό Έρευνας

8

Επιμελητές

4

Ερευνητές (junior)

8

Μη Διδακτικό Προσωπικό

81