Σχολή Νομικής

 

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

Η σχολή Νομικής ιδρύθηκε το 1955, με έδρα το Novi Sad, και η πρώτη γενία φοιτητών εγγράφηκε το 1959. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, φοίτησαν 5.562 φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 9 τμήματα:

  1. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  3. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
  5. ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
  6. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
  7. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΡΟΝΟΙΑ
  8. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
  9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

5.562

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

6

Προπτυχιακό (Bachelor)

5.411

Προπτυχιακό (Bachelor)

2

Μεταπτυχιακό (Master)

141

Μεταπτυχιακό (Master)

2

Διδακτορικό (Doctoral)

10

Διδακτορικό (Doctoral)

2

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

105

Διδακτικό Προσωπικό

48

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

69

Καθηγητές

32

Υπαλληλικό Προσωπικό

21

Aναπληρωτές Καθηγητές

6

Συνεργάτες Διδασκαλίας

7

Επίκουροι Καθηγητές

10

Βοηθοί

14

Μη Διδακτικό Προσωπικό

36