Σχολή Mihalo Puprin

 

ΣΧΟΛΗ “MIHAJLO PUPRIN”- ZRENJANIN

Η τεχνική σχολή “Mihajlo Pupin” ιδρύθηκε το 1974 στο Ζρένιανιν της Σερβίας. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, φοίτησαν 2.285 φοιτητές σε δύο ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 6 τμήματα:

  1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ
  4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ “MIHAJLO PUPRIN

 

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

2.285

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

12

Προπτυχιακό (Bachelor)

1.974

Προπτυχιακό (Bachelor)

5

Μεταπτυχιακό (Master)

311

Μεταπτυχιακό (Master)

7

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

94

Διδακτικό Προσωπικό

49

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

76

Καθηγητές

19

Υπαλληλικό Προσωπικό

27

Aναπληρωτές Καθηγητές

12

Συνεργάτες Διδασκαλίας

5

Επίκουροι Καθηγητές

15

Βοηθοί

22

Επιμελητές (senior)

1

 

 

Επιμελητές

2

 

 

Μη Διδακτικό Προσωπικό

18