Σχολή Γεωπονικής

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ

Η σχολή Γεωπονικής ιδρύθηκε το 1954 και εδρεύει στο Novi Sad. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, φοίτησαν 3.744 φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 8 τμήματα:

  1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
  3. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  4. ΖΩΟΛΟΓΙΑ
  5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
  6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΟΣ
  7. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
  8. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

3.744

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

32

Προπτυχιακό (Bachelor)

3.501

Προπτυχιακό (Bachelor)

12

Μεταπτυχιακό (Master)

170

Μεταπτυχιακό (Master)

15

Διδακτορικό (Doctoral)

73

Ολοκληρωμένο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό

1

 

 

Διδακτορικό (Doctoral)

4

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

377

Διδακτικό Προσωπικό

156

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

241

Καθηγητές

92

Υπαλληλικό Προσωπικό

68

Aναπληρωτές Καθηγητές

29

Συνεργάτες Διαδασκαλίας

6

Επίκουροι Καθηγητές

29

Βοηθοί

62

Επιμελητές

2

Προσωπικό Έρευνας

17

Μη Διδακτικό Προσωπικό

136

Ερευνητές

3

 

 

Ερευνητές (junior)

14