Σχολή Φιλοσοφικής

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Η σχολή Φιλοσοφικής  ιδρύθηκε το 1954 και εδρεύει στο Novi Sad. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, φοίτησαν 4.866 φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 17 τμήματα:

 1. ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
 2. ΡΟΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 3. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 4. ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
 5. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
 6. ΡΟΥΘΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 7. ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
 8. ΣΛΑΒΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
 9. ΙΣΤΟΡΙΑ
 10. ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
 11. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 12. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
 13. ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 14. ΣΕΡΒΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
 15. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
 16. ΣΕΡΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 17. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου οργανώνει διαλέξεις  στις περισσότερες σχολές του Novi Sad στις γλώσσες των φοιτητών και των εθνικών μειονοτήτων, που φοιτούν στο τμήμα της Φιλοσοφικής. Από το 2002/2003 λειτουργεί τμήμα Σέρβικης γλώσσας, αλλά και τμήμα της ιστορίας, του πολιτισμού, της γεωγραφίας και της κοινωνικής-οικονομικής δομής της χώρας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

4.866

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

42

Προπτυχιακό (Bachelor)

4.394

Προπτυχιακό (Bachelor)

18

Μεταπτυχιακό (Master)

353

Μεταπτυχιακό (Master)

17

Διδακτορικό (Doctoral)

119

Διδακτορικό (Doctoral)

7

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

448

Διδακτικό Προσωπικό

226

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

354

Καθηγητές

86

Υπαλληλικό Προσωπικό

128

Επίκουροι Καθηγητές

84

Συνεργάτες Διδασκαλίας

17

Επιμελητές (senior)

15

Βοηθοί

87

Μη Διδακτικό Προσωπικό

94

Λέκτορες

17

 

 

Λέκτορες (senior)

7