Σχολή Αθλητισμού - Φυσικής Αγωγής

 

ΣΧΟΛΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η σχολή Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής ιδρύθηκε το 1974 και εδρεύει στο Novi Sad. Το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, φοίτησαν 1.759 φοιτητές σε όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα στα παρακάτω 20 τμήματα:

 1. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 2. ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 3. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 4. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 5. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
 6. ΒΟΛΕΪ
 7. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 8. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
 9. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 12. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 13. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 14. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 15. ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 16. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 17. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 18. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Συνολικός Αριθμός Φοιτητών

1.759

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών

7

Προπτυχιακό (Bachelor)

1.742

Προπτυχιακό (Bachelor)

2

Μεταπτυχιακό (Master)

9

Εφαρμοσμένο Προπτυχιακό (Bachelor Applied)

3

Διδακτορικό (Doctoral)

8

Μεταπτυχιακό (Master)

1

 

 

Διδακτορικό (Doctoral)

1

 

Συνολικός Αριθμός Υπαλλήλων

98

Διδακτικό Προσωπικό

37

Διδακτικό Προσωπικό-Συνεργάτες

54

Καθηγητές

13

Υπαλληλικό Προσωπικό

17

Aναπληρωτές Καθηγητές

12

Συνεργάτες Διδασκαλίας

2

Επίκουροι Καθηγητές

9

Βοηθοί

15

Επιμελητές (senior)

1

 

 

Εφαρμοσμένοι Επιμελητές

2

 

 

Μη Διδακτικό Προσωπικό

44