Μήνυμα Προέδρου

Πολλές εταιρείες επενδύουν συνεχώς σε νέα μηχανήματα, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις & σε συνεργασίες (ή συγχωνεύσεις) με άλλες εταιρείες, ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη επένδυση όμως, για την περαιτέρω ανάπτυξη μίας εταιρείας, είναι η βελτιστοποίηση των ικανοτήτων του εργατικού της δυναμικού.

Μετά από 13 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στον χώρο της υποστήριξης & επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού, αναπτύξαμε ένας πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης για στελέχη εταιρειών, ώστε να μπορούμε υπεύθυνα να ανταποκρινόμαστε στα υψηλά στάνταρ & στις απαιτήσεις της κάθε εταιρείας.

Παναγιώτης Νικολόπουλος

Πρόεδρος Ομίλου

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Novi Sad