Μήνυμα Αντιπροέδρου

Στα 25 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας, έχω δημιουργήσει 7 επιχειρήσεις (“Polylift”, “Polylift Palestine”, “Αuto-Point-Gilching Gbr”, “Bambineria Barcel”, Officine Tulfer” “Κεντρική Δόμηση”, “Eλευθέριος Εμμανουήλ LTD”), τις οποίες ανέδειξα σε leader στον χώρο τους, μετά από σκληρή δουλειά και πολλές επιχειρηματικές κινήσεις. Χρειάστηκε, αρκετές φορές, να πάρω μεγάλα ρίσκα, όπως και σημαντικές αποφάσεις, ώστε να κάνω το «επόμενο βήμα», σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που κινείται η χώρα μας. Το μόνο σίγουρο που διαπίστωσα, είναι ότι κάθε επιχειρηματική μου κίνηση στηρίχθηκε στη σωστή επιλογή & εκπαίδευση του εργατικού μου δυναμικού. Στόχος από την ίδρυση της ABS Group, είναι να δώσουμε αυτή την εμπειρία μας και να εμπνεύσουμε το εργατικό σας δυναμικό, ώστε να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη και της δικής σας επιχείρησης.

Λευτέρης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος Ομίλου  &  Διευθύνων Σύμβουλος
ΗΛ / ΜΗΧ / ΓΟΣ
Set/ni Univ/sity Italy
MBA Univ/sity IUKB