Ιστορικό

Η ABS S.A. ξεκίνησε τη δράση της από το 2008, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη κάθε πιθανής ανάγκης σε θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης των σπουδαστών κάθε ακαδημαϊκής βαθμίδας και στελεχών όλων των εταιρειών και οργανισμών. Η επένδυση στην επιμόρφωση είναι ο αντικειμενικός της σκοπός.

H ABS S.A. παρέχει την δυνατότητα για σπουδές σε όλο τον κόσμο σε συνεργασία με πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης), τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο (Βαλκανικές χώρες, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Λατινική Αμερική, Χώρες Βαλτικής, Ασία, κ.ά. ). Όλα τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων είναι αναγνωριζμένα από το Ελληνικό Κράτος.

Σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία και σε μία εποχή όπου το ανθρώπινο δυναμικό θα αποτελέσει το κλειδί για την μελλοντική ανάπτυξη του κάθε οργανισμού, η ABS S.A. διαθέτει την μεθοδολογία και τους συνεργάτες που μπορούν να το πετύχουν.

Συγχρόνως η ABS S.A. δίνει ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε όλο τον κόσμο για τους τελειόφοιτους της. Επιπλέον προσφέρει ειδικά σεμινάρια στους πιο περιζήτητους τομείς της αγοράς από καταξιωμένους καθηγητές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Προσφέρονται ειδικές τιμές για φοιτητές & εταιρείες. Σωστή ενημέρωση και ολοκληρωμένη καθοδήγηση για να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής το πρόγραμμα που του ταιριάζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Βασικός στόχος της ABS S.A. είναι η παροχή αναγνωρισμένων πτυχίων σε εξειδικευμένες ειδικότητες, οι οποίες θα αποτελέσουν το βασικό «σκαλοπάτι» για την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση του σπουδαστή, στο αντικείμενο σπουδών της επιλογής του. Η εταιρεία εστιάζει σε μια διαφοροποιημένη στρατηγική, προωθώντας ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα σ’ ανταγωνιστικές τιμές.

Σήμερα, οι σχολές βρίσκονται σε μια συνεχή ανάπτυξη και μπορούν να εμβαθύνουν στις ανάγκες του κάθε φοιτητή και εταιρείας συνολικά, παρέχοντας τους αποτελεσματικές και ουσιαστικές λύσεις.