Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ABS σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Novi Sad, πραγματοποίησαν τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2012 με τεραστία επιτυχία, εντελώς δωρεάν σεμινάρια σε φοιτητές και ανέργους.

 

Οι κατηγορίες των σεμιναρίων ήταν οι ακόλουθες, Marketing – Πωλήσεις, Οργάνωση και Διοίκηση, Τουρισμός και Αθλητισμός, Επαγγελματικός Προσανατολισμός. 

Επιγραμματικά αναφέρουμε μερικούς τίτλους των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν.

  • Στρατηγική των Πωλήσεων σε περίοδο κρίσης
  • Στρατηγική των Επιχειρήσεων μέσα στην οικονομική κρίση-Δυνατότητες Ανάπτυξης-Ευκαιρίες μέσα στην κρίση
  • Νέες Τεχνολογίες και νέες ευκαιρίες
  • Σπουδές και αγορά εργασίας-Σύνταξη βιογραφικού-Ευκαιρίες εργασίας στο Εξωτερικό
  • Τουρισμός και Αθλητισμός τομείς ανάπτυξης για την Ελλάδα 

 

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν πάνω από 250 άτομα στα οποία δόθηκαν και οι σχετικές πιστοποιήσεις.