Εκπαίδευση Στελεχών - Σεμινάρια

Εκπαίδευση Στελεχών

Η ABS S.A. μελετά επισταμένως τις ανάγκες της αγοράς, σχεδιάζει και καταρτίζει εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εταιρειών, αλλά και για όποιον επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Διαθέτει ισχυρό εκπαιδευτικό δυναμικό, άριστους γνώστες του αντικειμένου διδασκαλίας στον τομέα τους, έμπειρους στην επιμόρφωση στελεχών κι ένα ποιοτικό, όσο και εντυπωσιακό, περιβάλλον σπουδών.

Οι δυνατότητες εκπαίδευσης-επιμόρφωσης που παρέχονται, αφορούν τη δημιουργία, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού των εταιρειών, ανάλογα με τις ανάγκες, το προφίλ τους και το αντικείμενο εργασίας, σύμφωνα πάντα με τους εταιρικούς στόχους.

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η επιλογή επιμόρφωσης των στελεχών της επιχείρησης σας είναι μία επιλογή, που πέρα από την ανάπτυξη της επιχείρησης σας παρέχει και οικονομικά οφέλη. Μερικά από αυτά είναι :

 • Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.
 • Το κόστος της εκπαίδευσης εκπίπτει 100% από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 • Οι εταιρίες μπορούν να καλύψουν το κόστος της εκπαίδευσης μέσω του Λ.Α.Ε.Κ.
 • Η εκπαίδευση είναι μία εταιρική παροχή προς τους εργαζομένους που δεν έχει καμία φορολογική.
 • ή ασφαλιστική επιβάρυνση.

Εκμεταλλευτείτε την Επιδότηση του Ο.Α.Ε.Δ. (Λ.Α.Ε.Κ.)

 • Ο Ο.Α.Ε.Δ. παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, αξιοποιώντας.
 • το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές.
 • Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται πάνω στο ετήσιο σύνολο της μισθοδοσίας και μπορεί κάθε εταιρεία να το δαπανήσει για εκπαίδευση κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.

 

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. ( http://laek.oaed.gr ).

«Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση Πελατών» που απευθύνονται σε προσωπικό πρώτης γραμμής, καθώς και προϊσταμένους που έρχονται σε επαφή με πελάτες και ασχολούνται με πωλήσεις όπως:

 • Εισαγωγή στις πωλήσεις.
 • Εισαγωγή στην εξυπηρέτηση πελατών.
 • Τεχνικές συμβουλευτικής πώλησης.
 • Τεχνικές Follow-Up.
 • Επικοινωνιακές τεχνικές πωλήσεων.
 • Διαχείριση «δύσκολων» πελατών.
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
 • Αρχές εξωτερικών πωλήσεων.

 

Επιχειρησιακές Έρευνες

Mια επιχείρηση πρέπει να είναι δομημένη με σωστές και επιστημονικά εμπεριστατωμένες βάσεις.

Η ABS S.A. δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό/εκτέλεση ερευνών και παρέχει:

 • Σχεδιασμό ερωτηματολογίου, δειγματοληψίας και επιλογή δείγματος.
 • Συλλογή των δεδομένων, κωδικοποίηση και εισαγωγή σε Η/Υ.
 • Έλεγχο και επεξεργασία των δεδομένων.
 • Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων με απλό και κατανοητό τρόπο με τη χρήση οπτικοαουστικών μέσων.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.

Η ABS S.A. προσφέρει μια σειρά εφαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ως σκοπό έχουν την αύξηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν :

«Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που απευθύνονται σε διευθυντικά στελέχη που διαχειρίζονται προσωπικό, όπως:

 • Δεξιότητες ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
 • Ανάπτυξη προσωπικού.
 • Ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση.
 • Αλλαγή νοοτροπίας του ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Δυναμική της ομάδας.
 • Επίλυση εργασιακών συγκρούσεων.
 • Κατανόηση αντιπαραθέσεων στον εργασιακό χώρο.
 • Αποδοτικές συσκέψεις.
 • Διαχείριση εργασιακού στρες.
 • Προετοιμασία νέων διευθυντών.
 • Διαχείριση αλλαγών.
 • Χτίζοντας τη σχέση με τη Διοίκηση.
 •  

«Οργανωτικές & Επιχειρησιακές Δεξιότητες» που απευθύνονται σε προσωπικό γραφείου και διευθυντικά στελέχη, όπως:

 • Δεξιότητες πειθούς.
 • Δεξιότητες στρατηγικής σκέψης.
 • Δεξιότητες διαπραγμάτευσης.
 • Γλώσσα σώματος.
 • Οργάνωση της επιχείρησης.
 • Διαχείριση χρόνου.
 • Διαχείριση κρίσεων.
 • Τεχνικές επικοινωνίας.
 • Τεχνικές γραπτής επικοινωνίας.
 • Αποδοτική ακρόαση.
 • Προϋπολογισμός στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
 • Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον εργασιακό χώρο.