Αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Τα πτυχία  που σας προσφέρει η ABS, σε όλες τις ειδικότητες, είναι μέσω του Κρατικού Πανεπιστημίου του Novi Sad, του οποίου αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο είναι η εταιρία ABS S.A.

Σε όλες τις ειδικότητες και σε όλους τους τίτλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ακόμα και η μέθοδος e-learning (εξ αποστάσεως).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή επικοινωνήστε μαζί μας.