2012

Μεγάλο ενδιαφέρον στο ανοιχτό σεμινάριο του παραρτήματος της ABS στην Κω με θέμα :

Στρατηγική Πωλήσεων & Αγορά Εργασίας

Παναγιώτης Νικολόπουλος
Ενότητες που αναπτύχθηκαν :

1. « Στρατηγική πωλήσεων σε περίοδο κρίσης»

2. «Ανάλυση Επαγγελμάτων σύμφωνα με την αγορά εργασίας και Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

Εισηγητής σεμιναρίων : Παναγιώτης Νικολόπουλος

Αποσπάζματα από το σεμινάριο μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ

Φωτογραφίες από το σεμινάριο