Σπουδές με Κρατική Αναγνώριση!

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην ABS - Group

Η εταιρεία ABS-Group δίνει σήμερα τη δυνατότητα για σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό & διδακτορικό επίπεδο σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης), τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο (Βαλκανικές χώρες, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Λατινική Αμερική, Χώρες Βαλτικής, Ασία, κ.ά. ). Συγχρόνως, δίνει τη δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης σε συνδυασμό με τις σπουδές που θα επιλέξετε να κάνετε σε Ελλάδα και σε εξωτερικό.

 • Αναγνωρισμένες σπουδές από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό & διδακτορικό επίπεδο.
 • Τα προγράμματα παρακολουθούνται είτε  εξ’ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία στο πανεπιστήμιο.
 • Όλες οι ειδικότητες είναι ανταγωνιστικές, προσαρμοσμένες στα ζητούμενα της αγοράς.
 • Διασύνδεση με εταιρίες και ανταγωνιστικά σεμινάρια πιστοποιημένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.

 

Γιατί να επιλέξω την ABS-Group;

 1. Ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών που πληρούν τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 36/2005 και είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Όλες οι σημειώσεις για διευκόλυνση των σπουδαστών δίνονται και στην ελληνική γλώσσα.
 3. Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.
 4. Ευέλικτα προγράμματα παρακολούθησης (full-time/part-time)
 5. Distance Learning
 6. Δυνατότητα μεταφοράς διδακτικών μονάδων μαθημάτων (credits) από άλλα πανεπιστήμια
 7. Άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις με σύγχρονες αίθουσες με οπτικοαουστικά μέσα και πλούσια ενημερωμένη βιβλιοθήκη
 8. Ανταγωνιστικά δίδακτρα και ευέλικτα προγράμματα αποπληρωμής
 9. Απονομή υποτροφιών με κριτήριο τις επιδόσεις των φοιτητών
 10. Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης της εταιρείας μας.